magnum-logo-home

Ohana

Script- en videoproducties

Ohana


Ohana is een stichting die zich onder meer richt op het maken van documentaires, registraties, bedrijfsfilms, reportages en portretten.

Boudie Rijkschroeff


Drijvende kracht achter het bedrijf is Boudie Rijkschroeff. Hij studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde in 1998 op het onderwerp "Etnisch Ondernemerschap" aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed veel onderzoek naar migratieprocessen en de integratie van migranten. Centraal daarbij staat steeds de aandacht voor het verhaal van de mensen waar het primair om gaat. Die lijn trekt hij door in de documentaires die hij maakt en bij het schrijven van scenario's.

Hij volgde cursussen en opleidingen op het gebied van film en scenarioschrijven bij Open Studio in Amsterdam.

Recent werk


Als onafhankelijk filmmaker is hij actief op verschillende terreinen: van reportages tot muziekfilms en van (historische) documentaires tot bedrijfsvideo's, zowel in Nederland als in het buitenland. Zo maakte hij op uitnodiging van de The Slack Key Guitar Organisation te Honolulu een reportage over de ontwikkeling van de "Slack Key Guitar Music" op Hawaii.

Hij maakte documentaires over het thema "Dertigers" en over de geschiedenis van de spijtoptanten en achterblijvers in Indonesië.

In augustus 2016 kwam de documentaire ‘The Amerindo Dream’ uit. Deze documentaire gaat in op de ervaringen van de Indische immigranten in Amerika. In het bijzonder wordt daarbij op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag of er nog sprake is van een Indische identiteit en zo ja, welke betekenis die voor betrokkenen heeft.

In februari 2018 ging de documentaire "Voorbij Chinatown" in premiere in het Filmhuis Den Haag.

Aanpak


De rode draad in zijn produkties is de focus op het persoonlijke verhaal. Kenmerkend voor zijn manier van werken is: betrokkenheid, luisteren naar wat de ander te zeggen heeft, zorgvuldige observatie, gedegen onderzoek vooraf en een goed doortimmerd scenario.

Producten


placeholder-thumbnail Documentaire

Wat kost het laten maken van een bedrijfsfilm of een reportage?


Duur van de film: één à anderhalve minuut. De kosten hiervoor bedragen € 650 tot € 1000, exclusief BTW. Een film van dit formaat wordt opgenomen op één locatie, in maximaal een dagdeel. Bij de film wordt bijpassende muziek geleverd, waaraan geen rechten zijn verbonden. De film kan op internet worden geplaatst. Voorafgaand aan het maken van de film vindt een gesprek plaats met de opdrachtgever. Op basis van de verschafte informatie wordt een opzet gemaakt voor de te maken film. Buiten een straal van 30 km vanuit Utrecht wordt kilometervergoeding in rekening gebracht.

Duur van de film: twee à zes minuten. De kosten van een dergelijke film bedragen € 850 tot € 1750, exclusief BTW. Afhankelijk van de lengte van de film vinden de opnames plaats op twee à drie locaties in maximaal drie dagdelen. Er vindt altijd een persoonlijk gesprek vooraf plaats. Verdere informatie-uitwisseling, voorafgaand aan de film, vindt telefonisch of via email plaats. Van tevoren wordt een filmplan gemaakt. Er wordt muziek bij geleverd, waaraan geen rechten zijn verbonden. Buiten een straal van 30 km vanuit Utrecht wordt kilometervergoeding in rekening gebracht. In overleg zijn andere varianten mogelijk.

Voor het maken van een documentaire wordt, na onderling overleg, kosteloos een globaal filmplan geschreven en een offerte opgesteld. Nadat overeenstemming is bereikt over de opzet en de kosten wordt een uitgewerkt scenario geschreven dat nog één keer kan worden aangepast. Daarna wordt gestart met de documentaire-werkzaamheden conform de gemaakte afspraken.

Neem contact met ons op

Contact


Neem contact op

Bent u geïnteresseerd? Of heeft u vragen? We staan u graag te woord.

Mail naar: info@boudierijkschroeff.nl

Of bel: (06) 14 80 11 52

Of vul onderstaand formulier in.